Kwaliteit

Als GZ-psycholoog in de eerstelijnsgezondheidszorg val ik onder een registratiesysteem, namelijk de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
praktijk van goolen

Huisbezoek

Het is bespreekbaar om gesprekken aan huis te hebben.

Korte wachttijden

Professionele hulp met korte wachttijden. Je wordt zo snel mogelijk geholpen.

Ervaren therapeut

Ik heb geruime ervaring in de GGZ voor zowel jeugd als volwassenen en ouderen.

Praktijk van goolen

Kwaliteit

Als GZ-psycholoog in de eerstelijnsgezondheidszorg val ik onder een registratiesysteem, namelijk de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Ik val hiermee onder de tuchtrechtspraak van de wet BIG. Daarnaast ben ik gebonden aan mijn eigen beroepscode NIP).
Kwalificaties:
• GZ-psycholoog (BIG nummer: 49918313325)
• EMDR therapeut

Professioneel handelen
Naast de registratie eis vanuit de wet BIG ben ik op de hoogte van richtlijnen en standaarden in de GGZ. Voor meer informatie hierover verwijs ik je door naar www.psynip.nl en www. Crscentrum.nl. Ik werk samen in een keten van zorgprofessionals regionaal. Daarnaast borg ik mijn professioneel handelen door gerichte bijscholingen en opleidingen te volgen.

Heb je een klacht dan kunnen we dit eerst samen bespreken. Reageer zo snel mogelijk als je een klacht hebt en probeer deze kort en krachtig te formuleren. Je kunt altijd iemand meenemen op gesprek hiervoor. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk tot een passende oplossing voor jou.  Heeft dit je onvrede niet weggenomen dan verwijs ik je door naar het NIP (formulier). Een klacht kun je indienen bij Klacht & Company door een email te sturen naar nip@klachtencompany.nl

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige GGZ (generalistische en specialistische GGZ) binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen moeten een meldcode hebben en in staat zijn om hiermee te werken.

Als zorgprofessional in de gezondheidszorg ben ik dan ook verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Deze meldcode betreft een stappenplan die mij helpt om zorgvuldig te handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zie voor meer informatie rijksoverheid.nl

 

Bij Calamiteiten
In geval van calamiteiten verwijs ik je naar de huisartsenpost.

 

Privacy policy
Als GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim. Alles wat je met mij deelt is vertrouwelijk. Je verwijzer (huisarts) krijgt -mits je toestemming geeft- aan het begin en eind van de behandeling een korte terugkoppeling van je behandeling. Informatie aan derden wordt enkel verstrekt als je daarvoor expliciet toestemming geeft. Ik verwijs je voor meer informatie naar mijn privacy verklaring 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen moeten een meldcode hebben en in staat zijn om hiermee te werken. Als zorgprofessional in de gezondheidszorg ben ik dan ook verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Deze meldcode betreft een stappenplan die mij helpt om zorgvuldig te handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zie voor meer informatie rijksoverheid.nl
Actie ondernemen

Neem nu contact op

Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.