Tarieven

Bekostiging is vanaf 2023 niet meer op basis van een traject maar op basis van het daadwerkelijk aantal consulten

praktijk van goolen

Huisbezoek

Het is bespreekbaar om gesprekken aan huis te hebben.

Korte wachttijden

Professionele hulp met korte wachttijden. Je wordt zo snel mogelijk geholpen.

Ervaren therapeut

Ik heb geruime ervaring in de GGZ voor zowel jeugd als volwassenen en ouderen.

Praktijk van goolen

TARIEVEN GGZ

De Geestelijke Gezondheidszorg is een stelsel met een Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en een Specialistische GGZ (SGGZ). Er wordt onderscheid gemaakt in de mate van intensiteit van problemen en benodigde zorg. Licht tot matige (niet complexe) problematiek wordt behandeld in de BGGZ. Denk hierbij aan angst- en depressieve problematiek en enkelvoudig trauma. Zwaardere, meer complexe problematiek wordt behandeld in de SGGZ.

Voorwaarden voor vergoeding van zorg
Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg in de BGGZ moeten aan de volgende voorwaarden worden voldaan;
-recente (<6 maanden) verwijsbrief van je huisarts, getekend en voorzien van een AGB code van je huisarts;
-een passende diagnose;
-regiebehandelaar is BIG-geregistreerd;
-er is een openbaar kwaliteitsstatuut en de praktijk beschikt over een AGB code.

Tarieven

Tarieven zijn vastgesteld door de NzA. Zie hiervoor de website van de NzA. Ik val als GZ-psycholoog onder kwaliteitsstatuut sectie II, ambulant.

 

Type consult

Duur

Tarief (NzA)

Diagnostiek CO0302

30 minuten

114,20

Behandeling CO0367

30 minuten

95,67

Diagnostiek CO0432

45 minuten

159,70

Behandeling CO0497

45 minuten

135,89

Reistijd huisbezoek  TC0009

Tot 25 minuten

34,76

Niet basispakket zorg ggz OV0012

60 minuten

30 minuten

131,82

65,91

 

“Prestatiebeschrijving Niet-basispakketzorg consult (ggz)
Voor zorg die niet tot het basispakket behoort, dan kan deze prestatie gebruikt worden in het geval van een consult. Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen die buiten de aanspraak op de Zvw valt maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. Het tarief van de prestatie is per 60 minuten. Deze prestatie mag in rekening gebracht worden naar rato van de bestede tijd.”

Afzeggen/niet verschijnen

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Als je een afspraak niet kunt nakomen, vind ik het prettig als je dit zo snel mogelijk annuleert. Zo kunnen we samen een nieuwe afspraak maken. Dit kun je per mail doen tot uiterlijk 48 uur (2 werkdagen van tevoren). Als je de afspraak niet tijdig annuleert dan ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen (75% van het normale tarief).

Ongecontracteerde zorg

Praktijk van Goolen kiest bewust voor ongecontracteerde zorg. Ik wil zelf met jou een behandelbeleid kunnen bepalen en wil geen clientgegevens delen met anderen. Elk consult betaal je op de dag van het consult, waarna je een nota krijgt. Deze nota kun je zelf direct indienen bij je zorgverzekeraar.

Check de website van de consumentenbond waar je een overzicht kunt vinden van alle zorgverzekeraars. Check ook altijd je eigen polisvoorwaarden waarin staat welk percentage je vergoed krijgt bij ongecontracteerde zorg.  

In de GGZ wordt gewerkt met de zogenaamde ‘zorgvraagtypering’. Dit houdt in dat ik verplicht ben om een vragenlijst (HONOS+) door te nemen om te bepalen welk zorgvraagtype bij  jou van toepassing is. De uitkomst van deze lijst bepaalt de zorgvraagzwaarte waarbinnen je behandeld wordt. Het zorgvraagtype komt ook op de factuur aan de verzekering te staan.

De ingevulde vragenlijst zal niet aan de zorgverzekering doorgegeven worden, daar heb ik een verklaring voor getekend bij de NzA ( om reden van het feit dat ik niet werk in een elektronisch patientendossier.

Op de website van de NZA over het Zorgprestatiemodel kunt u zowel de tool die gebruikt wordt voor de zorgvraagtypering, als de diverse tarieven voor diagnostiek en behandeling door de GZ-psycholoog terugvinden.

 

Ik vind het belangrijk dat psychologische hulp toegankelijk is en dat je vooral snel op gesprek kunt komen (geen wachttijden).

In een eerste gesprek (=diagnostiek) hoor ik graag je verhaal en bespreken we samen je hulpvraag en wat je wenst te bereiken. Vaak kunnen we al meteen wat afspreken hoe je de komende tijd de inhoud van het gesprek kunt benutten om al een stapje te zetten. Lees meer

Voor iedereen vanaf 18 jaar, hierbij wat voorbeelden waarvoor je bij mij terecht kunt. Dit overzicht is niet volledig, dus heb je andere klachten of vragen neem gerust even contact met mij op. Dan denk ik met je mee. Lees meer

Actie ondernemen

Neem nu contact op

Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.