Tarieven

Bekostiging is vanaf 2023 niet meer op basis van een traject maar op basis van het daadwerkelijk aantal consulten

praktijk van goolen

Huisbezoek

Het is bespreekbaar om gesprekken aan huis te hebben.

Korte wachttijden

Professionele hulp met korte wachttijden. Je wordt zo snel mogelijk geholpen.

Ervaren therapeut

Ik heb geruime ervaring in de GGZ voor zowel jeugd als volwassenen en ouderen.

Praktijk van goolen

TARIEVEN GGZ

De Geestelijke Gezondheidszorg is een stelsel met een Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en een Specialistische GGZ (SGGZ). Er wordt onderscheid gemaakt in de mate van intensiteit van problemen en benodigde zorg. Licht tot matige (niet complexe) problematiek wordt behandeld in de BGGZ. Denk hierbij aan angst- en depressieve problematiek en enkelvoudig trauma. Zwaardere, meer complexe problematiek wordt behandeld in de SGGZ.

Voorwaarden voor vergoeding van zorg
Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg in de BGGZ moeten aan de volgende voorwaarden worden voldaan;
-recente (<6 maanden) verwijsbrief van je huisarts, getekend en voorzien van een AGB code van je huisarts;
-een passende diagnose;
-regiebehandelaar is BIG-geregistreerd;
-er is een openbaar kwaliteitsstatuut en de praktijk beschikt over een AGB code.

Ik heb een contract met Zilveren Kruis. Met een verwijsbriefje van je huisarts (die voldoet aan genoemde voorwaarden) valt je behandeling binnen de basiszorg. Behandeling wordt dan vergoed, wel wordt je eigen risico aangesproken. Er is geen eigen bijdrage. Tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (link toevoegen www.nza.nl). Als je bij een andere verzekering bent verzekerd bekijk dan even je eigen polis voorwaarden. 

In onderstaande overzichten zijn de tarieven opgenomen vanaf 1 januari 2023, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA).

Tarieven 2023 kwaliteitsstatuut. Bekijk hier de tarieven.

Tarief niet- basispakket zorg

Er zijn bepaalde klachten en problemen die de zorgverzekeraar niet vergoed, zoals werk- of relatieproblemen. Ook als er geen DSM-V diagnose gesteld kan worden, kan er niet gedeclareerd worden. Je zult de behandeling dan zelf moeten betalen. In dit geval hanteer ik ook hier het NzA maximaal vastgestelde tarief ‘niet-basispakket zorg consult’ op basis van 45 minuten behandeltijd en 15 minuten verslaglegging. Bekijk hier de tarieven.

Huisbezoek

Het is bespreekbaar om gesprekken aan huis te hebben wanneer er omstandigheden zijn die het lastig maken om op locatie af te spreken. Reistijd zal ik volgens NzA tarieven doorrekenen. Bekijk hier de tarieven.

Ik vind het belangrijk dat psychologische hulp toegankelijk is en dat je vooral snel op gesprek kunt komen (geen wachttijden).

In een eerste gesprek (=diagnostiek) hoor ik graag je verhaal en bespreken we samen je hulpvraag en wat je wenst te bereiken. Vaak kunnen we al meteen wat afspreken hoe je de komende tijd de inhoud van het gesprek kunt benutten om al een stapje te zetten. Lees meer

Voor iedereen vanaf 18 jaar, hierbij wat voorbeelden waarvoor je bij mij terecht kunt. Dit overzicht is niet volledig, dus heb je andere klachten of vragen neem gerust even contact met mij op. Dan denk ik met je mee. Lees meer

Actie ondernemen

Neem nu contact op

Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.